​Ring til os for et godt tilbud

Tlf. 47 31 22 21

PERSONDATAFORORDINGEN

DATABESKYTTELSE

Beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger

VVS Nord Aps er forpligtet til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi gør brug af et højt beskyttelsesniveau og behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for fortrolighed “Personlige oplysninger ” betyder alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar person. Denne privatlivspolitik indeholder information om, hvordan VVS Nord Aps behandler dine personlige oplysninger i relation til webstedet www.vvsnord.dk eller underwebsteder (herefter kollektivt benævnt“Webstedet”).

Webstedet, VVS Nords produkter eller tjenesterne kan indeholde links til andre virksomheders websteder og tjenester med hver deres privatlivspolitikker og/eller tredjeparters tjenester, som er installeret på din enhed, som kan give adgang til oplysninger på din enhed. Vi anbefaler at læse disse tredjeparters privatlivspolitikker omhyggeligt igennem. VVS Nord Aps er ikke ansvarlig for sådanne tredje parts håndtering af personoplysninger eller indhold.

Når du anvender Webstedet og/eller oplyser personlige oplysninger til VVS Nord Aps, erklærer du dig indforstået med, at disse personlige oplysninger må behandles som beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Hvis du ikke kan acceptere denne fortrolighedspolitik, anbefaler 

VVS Nord Aps, at du undlader at anvende Webstedet og indsende personlige oplysninger.1. Persondataansvarlig

Den persondataansvarlige for dine personlige oplysninger er VVS Nord Aps. Den persondataansvarlige kan kontaktes på:

VVS Nord Aps

Roskildevej 173b
3600 Frederikssund

post@vvsnord.dk


2. Formålet med behandling af personlige oplysninger samt juridisk grundlag for samme

Under din brug af Webstedet indsamles og behandles der muligvis bestemte personlige oplysninger, der vedrører dig.

Disse personlige oplysninger må anvendes til følgende formål, afhængigt af VVS Nord Aps retmæssige interesser i forbindelse med (flere af disse kan gælde samtidig):

  • vedligeholdelse og videreudvikling af Webstedet samt VVS Nord Aps øvrige produkter og tjenester
  • markedsførings- og kommunikationsformål, f.eks. med henblik på markedsføringsresearch eller direkte eller automatiseret markedsføring, med henblik på at informere om nye funktioner, nye produkter eller produktlanceringer og kampagnetilbud
  • levering af produkter og tjenester i forbindelse med at efterleve kontrakten mellem dig og VVS Nord Aps, sikre funktionaliteten og sikkerheden af VVS Nord Aps produkter og tjenester, identificere dig og forhindre samt undersøge eventuel misbrug
  • statistik- og analyseformål.

Hvis du kommunikerer med os via Webstedet og/eller registrerer dig som bruger af Webstedet (hvis relevant), kan VVS Nord Aps i visse tilfælde også behandle personlige oplysninger, da denne behandling er nødvendig for at sikre opfyldelsen af kontrakten mellem dig og 

VVS Nord Aps, forberedelsesarbejde til kontrakten eller, i enkelte tilfælde, baseret på dit samtykke.

I det omfang, VVS Nord Aps behandler dine personlige oplysninger i henhold til dit samtykke, har du ret til, når som helst og uden beregning, at trække dit samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger tilbage. Vær dog opmærksom på, at dette kan medføre, at du ikke længere har mulighed for at bruge alle funktioner på Webstedet eller andre produkter eller tjenester fra VVS Nord Aps, da visse databehandlinger under dit samtykke kan være en integreret del af disse funktioner, produkter eller tjenester.

3. Indsamlede personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger indsamles typisk, når du anvender Webstedet, registrerer din brug af en af  produkter eller tjenester eller på anden vis interagerer med VVS Nord Aps. De personlige oplysninger, der indsamles, kan bl.a. omfatte adgangstider, webstedet, du kommer fra, hvilke sider du besøger, og hvilket indhold du får vist, samt eventuelle andre adfærdsrelaterede oplysninger, vi får adgang til via din browser.

VVS Nord Aps kan desuden bede dig oplyse andre oplysninger, såsom navn, e-mailadresse, bopæl og andre ikke-følsomme oplysninger. 

VVS Nord Aps vil gerne understrege, at visse ikke-identificerbare oplysninger kan blive identificerbare, når man videregiver personlige oplysninger til VVS Nord Aps.

4. Almindelige datakilder

De personlige oplysninger indsamles fra følgende kilder:

  • oplysninger afgivet af dig eller via din brug af Webstedet, eller via anden kontakt til VVS Nord Aps
  • VVS Nord Aps underleverandører hvad angår levering af tjenester, der vedrører Webstedet
  • Offentligt tilgængelige kilder

5. Almindelig videregivelse af data og dataoverførsel uden for EU eller EØS


De personlige oplysninger blive ikke videregivet til selskaber uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens generelle kontraktbestemmelser, og som sikrer, at den fornødne databeskyttelse er på plads. De personlige oplysninger lagres på serveren og overføres ikke til steder uden for EU eller EØS.

VVS Nord Aps er berettiget til at videregive personlige oplysninger til autoriserede tredjeparter med henblik på behandling på vegne af 

VVS Nord Aps som beskrevet i denne privatlivs/fortolighedspolitik. Dine personlige oplysninger kan blive behandlet af sådanne autoriserede tredjeparter, også uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i henhold til en kontrakt mellem VVS Nord Aps og tredjeparterne, der er udarbejdet på baggrund af Europa-Kommissionens generelle kontraktbestemmelser, og som sikrer, at den fornødne databeskyttelse er på plads.


VVS Nord Aps kan videregive dine personoplysninger til autoriserede tredjeparter, som håndterer personoplysninger for VVS Nord Aps til formål som beskrevet i denne politik. Vi kan yderligere foretage markedsføring og anden kommunikation med vore partnere. I forbindelse med dette kan vi slå personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, sammen med personoplysninger, som vores partnere har samlet ind om dig for, f.eks. at undgå unødig kommunikation og for at kunne skræddersy vores budskab til dig.

I tilfælde af, at VVS Nord Aps sælger, køber, fusionerer med eller omorganiserer sin virksomhed på nogen måde, kan det medføre, at VVS Nord Aps videregiver personlige oplysninger, eksempelvis til potentielle og faktiske købere og deres rådgivere.

Derudover kan VVS Nord Aps muligvis blive pålagt at videregive dine personlige oplysninger til myndighederne. Det er endvidere muligt, at VVS Nord Aps videregiver og på anden vis behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning med det formål at beskytte vores legitime interesser.

6. Principper vedrørende datasikkerhed og datalagring

De personlige oplysninger lagres primært elektronisk. De personlige oplysninger lagres på et aflåst sted med adgangsbegrænsning og beskyttet af et bruger-ID og en adgangskode. Eventuelle fysiske kopier af de personlige oplysninger opbevares på et aflåst sted. Kun personer, som i embedsmæssigt medfør er involveret i behandlingen af de personlige oplysninger, har adgang til og lov til at behandle de oplysninger, der er lagret i registeret.

VVS Nord Aps gemmer dine personlige oplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at realisere ovennævnte formål, eller i det tidsrum, loven foreskriver. Når disse krav ikke længere er gældende, slettes eller anonymiseres dine personlige oplysninger således, at de ikke længere kan henføres til dig.

7. Automatiseret beslutningstagning

Personlige oplysninger anvendes ikke til automatiseret beslutningstagning, som har juridiske eller andre konsekvenser for dig.

8. Brugerens rettigheder

Ret til adgang: Du er berettiget til at få adgang til at kontrollere dine personlige oplysninger og til at få tilsendt en skriftlig kopi af de personlige oplysninger. Det er gratis at foretage denne kontrol.

Ret til dataportabilitet: I det omfang, VVS Nord Aps behandler dine personlige oplysninger på baggrund af dit samtykke, eller i forbindelse med indgåelse af kontrakt mellem dig og VVS Nord Aps, er du berettiget til at modtage de personlige oplysninger, du har oplyst til VVS Nord Aps, i et struktureret og alment elektronisk format, samt, så vidt det er teknisk muligt, at videresende disse oplysninger til en anden persondataansvarlig uden indsigelse fra VVS Nord Aps side.

Indsigelsesret: Du er berettiget til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Ret til anmodning om rettelser, sletning eller begrænsning: Du er berettiget til at anmode VVS nord Aps om at slette dine personlige oplysninger, såfremt de er forældede, irrelevante, forkerte, ufuldstændige eller på anden vis misvisende eller af andre juridisk acceptable årsager. Du er også berettiget til at anmode om at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger.

Officiel klage: VVS Nord Aps håber at kunne løse eventuelle problemer, du måtte have med behandlingen af dine personlige oplysninger, til din tilfredshed, men såfremt det ikke er muligt, er du berettiget til at indgive en officiel klage til de nationale datatilsynsmyndigheder.

Såfremt du ønsker at gøre brug af denne ret, skal du sende en skriftlig anmodning til den kontaktperson og adresse, som er angivet i afsnit 11.

9. Brug af cookies


En cookie er typisk en lille stump data, der sendes til din elektroniske enhed fra et websted og lagres i webbrowseren, mens du besøger webstedet. Når du på et senere tidspunkt besøger samme websted, indlæses dataene i cookien på webstedet og anvendes til at genkalde tidligere aktivitet på webstedet. Du kan læse mere om disse teknologier på http://www.allaboutcookies.org.

En cookie kan lagres på din computer for at forbedre din oplevelse af et websted og/eller den pågældende virksomheds tjenester. De fleste browsere er konfigureret til at acceptere cookies. Dette kan ændres via internetindstillingerne, hvor man kan blokere alle cookies eller få besked, når et websted anvender cookies.

Denne fortrolighedspolitik indeholder oplysninger om, hvordan VVS Nord Aps anvender cookies og cookie-lignende filer og -teknologier på Webstedet. Hvis du anvender Webstedet, og din browser er konfigureret til at acceptere cookies, anser VVS Nord Aps dette som et udtrykkeligt samtykke til Webstedets brug af cookies.

Formål med brug af cookies
Brugen af visse cookies er nødvendig for at anvende nogle af Webstedets grundlæggende funktioner. Disse cookies er essentielle for at kunne anvende Webstedet og give dig en god brugeroplevelse.

VVS Nord Aps anvender desuden cookies med henblik på at yde bedre tjenester og produkter til dig. Disse cookies anvendes f.eks. til forbedring og skræddersyning af samt annoncering på Webstedet. Fra dit synspunkt som bruger betyder dette f.eks., at Webstedet husker dine valg af sprog og land. VVS Nord Aps udfører også profilanalyser for at lære, hvad der er populært blandt brugerne. Dette indebærer at undersøge, hvorfra Webstedets indhold tilgås med henblik på at strukturere Webstedet efter den bedst mulige brugeroplevelse. VVS Nord Aps tæller desuden antallet af klik på Webstedets like- og tweet-plugins, samt hvilket indhold, der deles eller linkes til. Disse cookies skræddersyer brugerens oplevelse af Webstedet, f.eks. i form af målrettede bannerreklamer og -anbefalinger. Derudover undersøger VVS Nord Aps, hvorfra brugerne besøger Webstedet med henblik på at evaluere effektiviteten af VVS Nord Aps reklamekampagner. VVS Nord Aps anvender disse cookies i udbredelsen af sine reklamer.

Mængden af lagrede data afhænger af den anvendte cookietype. Sessionscookies udløber, så snart browseren lukkes, mens permanente cookies har udløbsdatoer fra to måneder til flere år.

10. Webstedsanalyser og brugerinformation

Webstedet anvender en analysetjeneste, f.eks. løsningerne fra Google, Inc. (herefter benævnt "Google"). Her kan du læse en erklæring om, hvordan Googles webanalysetjeneste fungerer: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Ved at gøre brug af Webstedet erklærer du dig indforstået med, at dine personlige oplysninger behandles af Google i henhold til førnævnte erklæring.

Tredjeparter såsom annoncører, reklamenetværker og leverandører af sporingstjenester kan lagre cookies på din enhed, når du besøger Webstedet, f.eks. med henblik på målrettet markedsføring eller dataindsamling vedrørende antallet af brugere på Webstedet. Eftersom din browser skal anmode om disse annoncer fra tredjeparters servere, må disse tredjeparter få vist, ændre eller oprette deres egne cookies, som havde du anmodet om at få vist en side på tredjepartens websted direkte.’
Webstedet anvender plugins til sociale medier, som f.eks. Facebooks like-knap. Indholdet af disse plugins på Webstedet stammer direkte fra det pågældende sociale netværk. Når du bruger Webstedet og samtidig er logget ind på et socialt netværk, opretter din browser direkte forbindelse til det sociale netværks servere. Hvis du derimod er logget ud af det eller de sociale netværk, når du bruger Webstedet, sender din browser mere begrænsede oplysninger til det/de sociale netværk. Pluginsene til de sociale netværk på Webstedet er underlagt vilkårene og betingelserne for de pågældende netværks websteder. De oplysninger, der indsamles af det/de sociale netværk, videregives ikke til VVS Nord Aps uden dit udtrykkelige samtykke.

11. Ændringer til denne fortrolighedspolitik

Bemærk, at VVS Nord Aps fra tid til anden kan foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer informerer VVS Nord Aps dog herom, både i begyndelsen af fortrolighedspolitikken og på Webstedets startside. VVS Nord Aps anbefaler, at du fra tid til anden kontrollerer fortrolighedspolitikken med henblik på sådanne ændringer.

I tilfælde af spørgsmål bedes du kontakte kundeservice eller sende en e-mail til: post@vvsnord.dk

Like os på facebook og følg løbende med når vi lægger nyheder op, samt nye billeder fra projekter.

Få ro i rørerne døgnet rundt!

​VVS Nord giver dig tryghed. 

Vi er klar til udrykning hvad enten det er en planlagt opgave eller en akut sag der kræver hurtig indsats, og det er vigtigt for os, at du er tilfreds med dit valg af VVS’er

Bestil håndværker

Bestil en VVS'er ved ut udfylde nedenstående formular, så vil vi kontakte dig med et tilbud.

Det er ganske gratis og uforpligtende. ​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainformation​

VVS Nord ApS

Roskildevej 173 B

3600 Frederikssund

CVR: 40440887

Kontaktinformation

Tlf.: 47 31 22 21

Mail: post@vvsnord.dk

​Vi er medlem af: